trong công nghiệp người ta điều chế hno3 từ các hóa chất nào