Home » Hoá chất là gì? Nguyên tắc huấn luyện an toàn hóa chất?

Hoá chất là gì? Nguyên tắc huấn luyện an toàn hóa chất?

Hoá chất phục vụ đời sống con người một cách đáng kể. Tuy nhiên, một số loại hoá chất chứa hàm lượng độc tính. Nếu không đảm bảo các biện pháp an toàn sẽ dẫn đến nguy hiểm và nhiều rủi ro khác. Ngay trong bài viết dưới đây, hãy cùng tìm hiểu nguyên tắc huấn luyện an toàn khi sử dụng hóa chất. 

An toàn hóa chất là gì?

Đây là các biện pháp nhằm giúp hạn chế sự nguy hiểm xuất hiện trong quá trình làm việc. Đặc biệt là xử lý hoá chất. Bởi vì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động.

An toàn hóa chất là gì

An toàn hóa chất là gì

Ngoài ra, an toàn các loại hóa chất công nghiệp cũng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Đây là việc áp dụng phương pháp tốt nhất để xử lý quá trình sử dụng hoá chất. Để đảm bảo được  an toàn khi làm việc với hóa chất công nghiệp cần làm gì? Đó là cần có kiến thức về tính chất lý hoá của loại hoá chất đó này.

Quy định về an toàn khi sử dụng hóa chất

Nội quy quy định về kỹ thuật an toàn khi dùng hóa chất nguy hiểm được quy định như sau: 

  • Theo như thông tư của Bộ Công Thương quy định. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng hóa chất nguy hiểm phải đăng ký sử dụng dưới hình thức văn bản với Bộ Công Thương thuộc địa bàn làm việc, quản lý trước 15 ngày sử dụng. 
  • Bên cạnh đó, theo định kỳ, các tổ chức, cá nhân phải khai báo, báo cáo định kỳ tình hình sử dụng dựa trên những gì đã đăng ký với Sở Công Thương trước ngày 10/6 đối với 6 tháng và 10/12 đối với báo cáo một năm. 
  • Sở công thương thuộc địa bàn có quyền kiểm tra một cách đột xuất đối với tổ chức hoặc cá nhân trong các trường hợp: không đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm, sử dụng hóa chất nguy hiểm không đúng mục đích, không báo cáo tình hình sử dụng hoá chất sau 20 ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu của Bộ Công Thương. 

 

Các nôi quy

Các nôi quy

Quy định ghi nhãn hóa chất

Ngày 13/02/2012 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, sản xuất nhượng quyền, gia công, san chia, đóng gói lại (sau đây gọi là sản xuất), kinh doanh, nhập khẩu hóa chất tại lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể như sau:

  • Một số nội dung bắt buộc phải có trên nhãn như sau: tên hoá chất, mã nhận dạng hoá chất, biện pháp phòng ngừa, định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, xuất xứ hàng hoá,…
  • Trách nhiệm ghi nhãn phụ: nội dung được ghi trên nhãn phụ không được làm người đọc hiểu sai lệch nhãn gốc được quy định tại Điều 12 của Thông tư. Đối với trường hợp phải ghi thêm nội dung bắt buộc nhưng nhãn gốc không có, cá nhân ghi nhãn chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Huấn luyện về an toàn khi sử dụng hóa chất

Theo luật về an toàn khi dùng hóa chất mới nhất cần đào tạo, huấn luyện sử dụng hóa chất phải đảm bảo nội quy an toàn khi sử dụng hóa chất theo nghị định 113 và nghị định 44 nhằm tuân thủ Luật Hóa Chất và Luật An Toàn Vệ Sinh Lao động

  • Căn cứ Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
  • Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Theo Điều 31 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP về việc tổ chức huấn luyện hướng dẫn an toàn khi sử dụng hóa chất 

  • Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện theo quy định hoặc cử các đối tượng tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn khi sử dụng hóa chất, định kỳ 02 năm một lần. (học viên học xong sẽ được cấp thẻ an toàn theo nghị định 44)
  • Người đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật chất, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; sau 02 lần kiểm tra người đã được huấn luyện không đạt yêu cầu; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần huấn luyện trước.

Trên đây là nghị định 113 mà Hóa chất PTP muốn gửi đến các bạn. Mong các bạn khi sử dụng hóa chất có thể đảm bảo an toàn. Để có thể đảm bảm được tình trạng sức khỏe tốt nhất.

Liên hệ ngay với chúng tôi công ty Phát Thiên Phú để được tư vấn và hỗ trợ ngay!

Công ty Hóa Chất PTP

Văn Phòng Đại Diện : 59 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.

Địa chỉ kho: Kho số 3, Cảng Đồng Nai (Ngay dưới chân cầu Đồng Nai), P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Hotline 0392 099 855 

Website: https://hoachatptp.com/

Xem thêm: Hóa chất axit boric